Sorgu

Yazar: aslı Akbaş
Editör: Beyza Öz
Görsel Tasarım: Saadet Atmaca

Peki elleri tiyatroların

Peki güzellemeler yazılmış uğruna

Padişahlar, anlı şanlı kahramanlar

Peki değiştirilmiş kitaplar

Peki ben

Uzanan geçmişe

Bugünü uzatan, sulayıp sulayıp

Ne emeklerle büyüten

Ne olacak sakarlara

Dizleri üstüne düşen karşısında

Aşık güzellerin

Peki diyarlara

Unutulmuş, geride kalmış

Kılı kırk yaran ustalara

Peki bana

Bırakıp doğal mucizelere ömrünü

Uyuyan çimenler üzerinde

Unutulmuş diyarlarda

Peki sıkıcı evlere

Sıkıcı duvarlara

Arkasında ölmüş ruhların

Kulak verilmemiş dileklerine

Peki gezginlere

Ya yiyen ya uyuyan

Nice tembellere

Ne olacak değişmemiş kurallara

Sen sormazsan eğer

Ben yazmazsam

Ne olacak bu dünyaya