Sosyal Medya ve Web Koordinatörü | Saadet Atmaca

İTÜ Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama 3. sınıf öğrencisi.

iletişim: saadetatmacas@gmail.com

instagram: biatmaca